Bài 18: Mẫu đơn tố cáo Uyên Hồ và tổ chức Legend Team đòi lại tiền bảo hiểm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

              Hà Nội, ngày …..tháng……..năm 20…

ĐƠN TỐ CÁO

Về việc:

  • Bà Uyên Hồ lập công ty bảo hiểm giả tên là Asia Insure để huy động vốn lừa đảo người dân
  • Tổ chức hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp mà không được cấp phép

Kính gửi:  CÔNG AN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN……………………………

                 VIỆN KIỂM SÁT ………………………………………………………

Họ và tên tôi: ………………………….……    Sinh ngày: …………………….

Số điện thoại:…………………….

Chứng minh nhân dân số: ………………………………………………………

Ngày cấp: …./…../20…….           Nơi cấp: Công an tỉnh………………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………….…………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..

Tôi làm đơn này tố cáo và đề nghị Quý cơ quan tiến hành điều tra, khởi tố hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật của:

Bà: ………………….. .Sinh ngày: ……………………………..……..

Chứng minh nhân dân số: ……………………………………………….…………………….

Ngày cấp:……………………………………Nơi cấp: …………………………….

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………….………………….

………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Bà Uyên Hồ là một Người lãnh đạo/ dẫn dắt đứng đầu tổ chức Legend Team đã có hành vi vi phạm pháp luật cụ thể như sau:

Tổ chức Legend Team kêu gọi khách hàng mua khoá học và hứa hẹn trả lại 100% gốc sau khi đóng thêm 10% với danh nghĩa là mua bảo hiểm hoàn vốn của công ty bảo hiểm AsiaInsure. Tuy nhiên sau khi tham gia thì tôi không được nhận lại số tiền như đã hứa và theo tìm hiểu thì công ty bảo hiểm Asia Insure cũng không có thật mà là chương trình do bà Uyên Hồ lập nên để chiếm đoạt tài sản của tôi và các thành viên khác tham gia

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình, tinh thần trách nhiệm thượng tôn pháp luật, nay tôi viết đơn này tố cáo bà Uyên Hồ cùng tổ chức lừa đảo Legend Team. Kính đề nghị Quí cơ quan giải quyết cho những yêu cầu sau đây:

* Xác minh và khởi tố vụ án hình sự để điều tra, đưa ra truy tố, xét xử bà Uyên Hồ cùng tổ chức Legend Team về các hành vi:

–        Lập công ty bảo hiểm giả và huy động vốn trái phép, lừa đảo.

–       Tổ chức hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp mà không được cấp phép

* Buộc bà Uyên Hồ và Legend Team phải trả lại tiền cho tôi.

Tôi cam kết toàn bộ nội dung đã trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều trình bày trên.

Kính mong được xem xét và giải quyết. Xin chân thành cảm ơn.

                                                                                Người tố cáo

                                                                          (Ký và ghi rõ họ tên)

Mọi thông tin cần hỗ trợ hướng dẫn xin để lại bình luận bên dưới. Sau khi bạn điền đơn xong bạn in ra và nộp ngay cho công an nơi bạn sinh sống hoặc bạn điền thông tin và chuyển về hòm thư admin@optimagroupluadao.online chúng tôi sẽ tổng hợp danh sách và gửi giúp bạn lên công an thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.