Bài 17: Khoá học của Edunetwork Optimagroup là chiêu trò ăn trộm ăn cắp video trên mạng

Khoá học với cái tên nghe rất kinh khủng của Edunetwork Optima group đó là “khoá học thay đổi cuộc đời”. Thực tế chỉ là khoá học free copy trên Youtube và chèn logo Edunetwork vào

Hình ảnh khoá học của Edunetwork Optima group

 

Còn đây là khoá học miễn phí trên Yotube của thầy Jimmy Naraine

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.